Spotkanie integracyjne grupy pielgrzymującej do Santiago de Compostela w Dursztynie po wizycie w Lewoczy.