home

Kapituła
„BRACTWA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W WIĘCŁAWICACH STARYCH”

Stan na 15 grudnia 2019 r.

Prezes: Michał Graczyński
Zastepca Prezesa: Ks.kan. Ryszard Honkisz
Sekretarz: Franciszek Mróz
Skarbnik: Ewa Krawczyk

CzłonkowieKapituły:
Reinhard Kulessa, Monika Myśliwiec, Anna Wasilewska, Józef Talik

Komisja Rewizyjna:
Marek Thier, Anna Masalska, Krzysztof Stanek

strona główna
Aktualności

Bractwa w Polsce

Bractwa na świecie

Cele i zadania

Statut

Lista członków

Deklaracja
do pobrania

 

Poniżej przedstawiona jest aktualna

Lista członków, oraz członków honorowych Bractwa św. Jakuba.